עופר שכטר - הנחייה הופעות

קטגוריות: מנחים
עופר שכטר הנחייה הומורסטית או מעונבת 
מתאים לכל קהל ואירוע